پروفایل

تولید قطعات آلومینیومی و زاماک خودرو

 ما قادر به تولید قطعات خودرو از جنس آلومینیوم و زاماک به روش دایکست (تحت فشار)هستیم .

 |